AMALIA GHERMAN

ASOCIAT FONDATOR

Amalia Maria Gherman este avocat pledant cât şi consultant specializat în drept comercial (insolvenţă, litigii comerciale), drept administrativ şi fiscal, drept civil, cu 20 de ani de activitate in aceste domenii. Acorda consultata, asistenta juridica si reprezentare societatilor comerciale: infiintare, administrare, procedura insolventei, negocierea tranzactiilor, recuperare creante, redactarea contractelor potrivit particularităţilor fiecărei ramuri aferente dreptului privat, cu sau fără elemente de extraneitate, furnizand analize legale a clauzelor contractuale in functie de intereselor părţii semnatare. A stabilit parteneriate cu clientii pe termen lung, acoperind atat sfera domeniului comercial cat si protejarea intereselor clientilor pe calea contenciosului administrativ si fiscal consilierea în faţa organelor fiscale, reprezentarea in fata instanţelor de judecată; redactarea şi susţinerea contestaţiilor privind decizii de impunere, contestaţii la executare. În materia dreptului civil acorda consultanta si asistenta juridica persoanelor fizice si juridice în faţa instanţelor judecătoreşti în materia răspunderii civile delictuale şi contractuale, expropriere, acţiuni de carte funciară, apărarea şi constituirea dreptului de proprietate şi alte drepturi reale. Acordă asistență și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor judecătorești. A absolvit Facultatea de Drept in anul 1999 si a devenit membru al Baroului Alba in acelasi an, fiind si absolventa a cursului de master “ Institutii de Drept Privat”.