Contencios Administrativ şi Fiscal

Contencios administrativ şi fiscal

  • Consultanță privind încheierea/executarea/modificarea sau încetarea contractelor administrative
  • Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la obligarea instituțiilor de a emite/suspenda/revoca acte administrative
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ și fiscal
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscală
  • Asistență și reprezentare juridică în fața autorităților fiscale locale și centrale
  • Redactarea de opinii legale cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației fiscale
  • Redactarea contestațiilor pe cale administrativă și judiciare împotriva titlurilor de creanță fiscală și a actelor de executare silită;