Drept Civil

Drept civil

În materia dreptului civil oferim servicii de consultanţă şi de reprezentare, în orice fază procesuală, în litigiile care decurg din încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractelor. Asigurăm asistența clienților în procedurile care privesc negocierea şi încheierea contractelor, oferind totodată şi servicii de redactare a acestora.

De asemenea, oferim servicii de consultanță și reprezentare:

  • în litigiile ce au ca obiect răspunderea civilă delictuală şi apărarea drepturilor reale
  • cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile
  • în materia dreptului succesoral
  • în negocierea tranzacţiilor imobiliare
  • în faza de executare silită a hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti