Dreptul Familiei

Dreptul familiei

  • Asistenţă juridică şi reprezentare în acţiuni de divorţ atât pentru cetăţenii români din ţară cât şi pentru cei care locuiesc în străinătate;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în acţiuni de partaj/lichidare regim matrimonial;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în acţiuni şi/sau capete de cerere accesorii divorţului cum sunt: acordarea de despăgubiri, obligaţia de întreţinere între foştii soţi, prestaţia compensatorie, exercitarea autorităţii părinteşti / încredinţare minor, stabilire locuinţă minor / încredinţare minor, legături personale cu minorul, obligaţia legală de întreţinere,
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa procedurii de mediere sau a notarului public;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în materia adopţiei;
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect tutela, stabilirea/tăgada paternităţii
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect decăderea părintelui din drepturile părinteşti