Dreptul Societar

Drept societar

  • Asistență juridică în vederea constituirii societăților în una din formele reglementare de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
  • Asistenţă juridică privind încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor comerciale
  • Asistenţă juridică în vederea înființării asociațiilor și fundațiilor (organizațiilor non-profit)
  • Asistare/reprezentare în vederea atragerii diferitelor forme de răspundere reglementate de Legea societăților comerciale
  • Asistarea acționarilor/asociaților sau a administratorilor cu ocazia adunărilor generale ale societății
  • Asistență juridică în vederea efectuării operațiunilor de majorare sau reducere a capitalului social
  • Reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată române precum şi în faţa instanţelor arbitrale
  • Asistență juridică și reprezentarea societăților comerciale în litigiile născute din derularea activității curente și din contractele cu partenerii comerciali și financiari (neîncasare de creanțe, dispute comerciale, litigii bazate pe nerespectarea condițiilor contractuale)