SERGIU NICOLAE VÂRTEI

ASOCIAT FONDATOR

Vârtei Sergiu Nicolae este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș – Bolyai din Cluj Napoca și al programului de master Instituții de Drept Privat din cadrul Facultății de Drept a Universității 1 Decembrie din Alba Iulia. După terminarea studiilor a abolvit examenul de intrare în profesia de avocat având o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în această profesie. Este specializat în Drept Administrativ și Fiscal, Drept Comercial, Drept Bancar, Drept Penal – infracțiuni economice, având o experiență profesională și personală în domeniul societăților comerciale. Este o persoană care pune foarte mare preț calitatea serviciilor pe care le prestează clienților societății și pe respectarea și promovarea deontologiei profesionale. Dosarele în care a reprezentat cu succes clienții societății au avut ca obiect acțiuni în contencios administrativ fiscal, acțiuni în recuperarea creanțelor persoanelor fizice și juridice, executări silite, contestații la executare, tranzacții comerciale, contestații cambiale, acțiuni în anularea titlurilor de plată, acțiuni în anularea clauzelor bancare abuzive, reprezentarea în dosare penale având ca obiect infracțiuni din domeniul economic (evaziune fiscală, delapidare și gestiune frauduloasă etc.). Este vorbitor de limbă engleză și franceză.