Dreptul Muncii

Dreptul muncii

În materia dreptului muncii oferim cu precădere servicii de consultanță angajatorilor pentru redactare de contracte individuale și colective de muncă, regulamente de ordine interioară și fișe de post (cu o atenție specială asupra clauzelor de formare profesională, de mobilitate și de confidențialitate), precum și pentru redactare de regulamente de ordine interioară ale angajatorului.

Asigurăm asistență juridică și reprezentare a angajatorilor în proceduri de modificare și încetare a contractelor individuale de muncă (concediere individuală sau colectivă), precum și în litigii izvorâte din executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă;

Oferim de asemnea servicii de asistență juridică și reprezentare angajaților în litigii derivate din încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale și colective de muncă.