Insolvență

Insolvență

  • Consultanță și redactare a cererilor de deschidere a procedurii insolvenței de către debitori sau creditori îndreptățiți, precum și de înscriere a creanțelor în tabelul de creanțe
  • Asistență juridică și reprezentare a creditorilor în procedurile de insolvență prin participare la adunările creditorilor, formulare de contestații la tabelul de creanțe, contestații la măsurile administratorului judiciar, anularea actelor frauduloase încheiate de debitor, atragerea răspunderii pentru membrii organelor de conducere care au contribuit la declanșarea insolvenței debitorului
  • Consultanță, asistență juridică și reprezentare a debitorilor în procedura mandatului       ad-hoc și concordatului preventiv