FECHETE IOANA

AVOCAT COLABORATOR 

FECHETE IOANA este avocat înscris în Baroul Alba din anul 2016, absolventă a Facultatăţii de Drept din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 – promoția 2014. În anul 2015 a absolvit cursurile de masterat ale aceleiași Facultăți, cu specializarea “Instituții de drept privat”. Este avocat consultant şi pledant cu specializare în domeniul dreptului civil, dreptul familiei și dreptul muncii. În materia dreptului civil oferă servicii atât de consultanţă cât şi de reprezentare în litigiile care decurg din încheierea şi executarea contractelor, răspunderea civilă delictuală şi contestații la executare. În materia dreptului familiei asistă şi reprezintă clienţii în acţiunile de divorţ, precum şi în acţiunile care au ca obiect stabilirea domiciliului minorilor, exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea programului de vizită a minorilor. In domeniul dreptului muncii oferă consultanţă juridică și reprezintă în instanță clienții în litigii cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale la acestea, precum și contestare decizii de concediere şi de răspundere disciplinară, recuperarea drepturilor salariale neacordate şi a diurnelor. Oferă asistență cu privire la redactarea contractelor individuale și colective de muncă, regulemante de ordine interioară, acte adiționale. Vorbește fluent limba engleză.